Vilkår og betingelser

 1. Generelt Disse salgsvilkårene («vilkårene») gjelder for alle kjøp av digitale tjenester («tjenestene») levert av Bedriftsmarked.no («leverandøren») til kunder («kunden») som gjøres via nettstedet bedriftsmarked.no. Ved å kjøpe tjenestene godtar kunden å være bundet av disse vilkårene. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre vilkårene, og eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter publisering på nettstedet.
 2. Kjøpsprosess Kunden kan kjøpe tjenestene ved å fullføre bestillingen via nettstedet. Kunden er ansvarlig for å gi nøyaktige og fullstendige opplysninger under kjøpsprosessen, inkludert betalingsinformasjon. Etter at bestillingen er fullført, vil kunden motta en ordrebekreftelse via e-post.
 3. Betaling Kunden må betale den totale kjøpesummen for tjenestene på tidspunktet for bestillingen. Betaling kan gjøres med de aksepterte betalingsmetodene som er oppgitt på nettstedet. Alle priser er oppgitt i NOK og inkluderer gjeldende merverdiavgift.
 4. Levering av tjenester Tjenestene vil bli levert elektronisk til kundens oppgitt e-postadresse eller gjort tilgjengelig for nedlasting via en link oppgitt på nettstedet. Leveringstidspunktet avhenger av tjenestens art, og kunden vil motta informasjon om forventet leveringstid i ordrebekreftelsen.
 5. Eierskap og opphavsrett Tjenestene er beskyttet av opphavsrett og tilhører leverandøren eller lisensgivere. Kunden erkjenner at tjenestene kun kan brukes til personlig, ikke-kommersiell bruk og ikke kan distribueres, kopieres, endres, eller selges til tredjepart uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra leverandøren.
 6. Ansvarsfraskrivelse Tjenestene leveres «som de er», og leverandøren gir ingen garantier eller erklæringer, verken uttrykkelig eller underforstått, om tjenestenes nøyaktighet, kvalitet, eller egnethet for et bestemt formål. Leverandøren påtar seg intet ansvar for eventuelle feil eller mangler i tjenestene.
 7. Ansvarsbegrensning Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle indirekte, følgeskader, spesielle skader, eller tap som kunden kan lide som følge av bruken av tjenestene.
 8. Force Majeure Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering av tjenestene som skyldes hendelser utenfor leverandørens kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, naturkatastrofer, tekniske feil, eller lignende.
 9. Lovvalg og tvisteløsning Disse vilkårene skal tolkes i samsvar med Norske lover. Eventuelle tvister som oppstår som følge av disse vilkårene eller bruken av tjenestene, skal forsøkes løst gjennom gode tro-forhandlinger. Hvis partene ikke lykkes med å løse tvisten på denne måten, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstolene i Norge.
 10. Personvern Leverandørens personvernerklæring, tilgjengelig på nettstedet, regulerer innsamling, behandling og lagring av kundens personopplysninger.
 11. Ved å laste opp bilder og materiell på plattformen, godkjenner du at disse kan bli brukt i markedsføringssammenhenger, deriblant på sosiale medier og liknende.

Vennligst les nøye gjennom disse vilkårene før du kjøper tjenestene. Ved å gjøre kjøpet bekrefter kunden at de har lest, forstått og godtatt disse vilkårene.

Spørsmål: Send oss en e-post på bedriftsmarked@gmail.com

 

 / 

Logg inn

Send melding

Mine favoritter